Nasze szkolenia

Szkolenia dla lekarzy

Strefa szefa

Pielęgniarki

Coaching

O nas

Grupa MEDICUS HUMANUS prowadzi szkolenia dla lekarzy i lekarzy stomatologów wszystkich specjalności, pielęgniarek, szefów zespołów medycznych, właścicieli szpitali i przychodni.

Łączy nas pasja do budowania środowiska przyjaznego zarówno dla lekarzy jak i pacjentów oraz wspierania zespołów medycznych w kreowaniu komfortowego i wspierającego się wzajemnie środowiska w pracy.

Naszą ideą jest przede wszystkim wspieranie lekarzy w trudnych dla nich relacjach z pacjentamii kolegami z zespołu, w których ponoszą duże koszty emocjonalne.

Oferta szkoleń

Szkolenia mają charakter warsztatowy, co oznacza, że wykłady i prezentacje są zredukowane do niezbędnego minimum. Przez większość czasu uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu, dzięki czemu mają szansę przećwiczyć nabywane umiejętności w bezpiecznym środowisku.

W trakcie zajęć wykorzystujemy głównie realne przykłady z życia zawodowego uczestników, inscenizując na ich bazie psychodramy. Każda inscenizacja jest analizowana przez grupę i trenera pod względem zachowań oddalających i przybliżających uczestników psychodramy do osiągnięcia założonego celu.

W ten sposób wypracowujemy i wprowadzamy standardy, pomysły lub algorytmy postępowania pozwalające zwiększyć szanse na osiągnięcie założonego celu jak najmniejszym kosztem emocjonalnym, w konkretnych sytuacjach w realnej rzeczywistości.