O nas

Grupa MEDICUS HUMANUS prowadzi szkolenia dla lekarzy i lekarzy stomatologów wszystkich specjalności, pielęgniarek, szefów zespołów medycznych, właścicieli szpitali i przychodni.

Łączy nas pasja do budowania środowiska przyjaznego zarówno dla lekarzy jak i pacjentów oraz wspierania zespołów medycznych w kreowaniu komfortowego i wspierającego się wzajemnie środowiska w pracy.

Naszą ideą jest przede wszystkim wspieranie lekarzy w trudnych dla nich relacjach z pacjentami

i kolegami z zespołu, w których ponoszą duże koszty emocjonalne.

Programy dopasowane do rzeczywistości

Od wielu lat badamy wpływ kompetencji osobistych i społecznych lekarzy na sukces ich praktyki. Opieramy się na najnowszej wiedzy z psychologii i psychologii społecznej, wywiadach z pacjentami i lekarzami, a także na obserwacji lekarzy pracujących w najbardziej cenionych na rynku placówkach. Nasze autorskie programy wzbogacone są o doświadczenia wyniesione z realizacji licznych projektów szkoleniowych dla środowiska medycznego w całej Polsce i kontaktów z tysiącami uczestniczących w nich lekarzy.
Stale doskonalimy i poszerzamy programy, uwzględniając zmieniające się wzorce zachowań w szpitalach i gabinetach lekarskich, zmiany na rynku medycznym, nowe pokolenia lekarzy oraz pacjentów.

Umiejętności

W naszym przekonaniu skuteczne nabycie umiejętności wymaga treningu. Dlatego podczas szkoleń stawiamy na podejście praktyczne, warsztatowe. Wykłady sprowadzamy do niezbędnego minimum i łączymy je z praktycznym treningiem.

Za co bierzemy odpowiedzialność

Nasi trenerzy są doświadczonymi specjalistami w swoich dziedzinach. Techniki przedstawiane na naszych szkoleniach sami stosują w swoim życiu zawodowym i osobistym. Dzięki temu nie tylko są pewni ich skuteczności, ale również znają wszelkie możliwe konsekwencje ich zastosowania. Dlatego podczas szkoleń są w stanie odpowiedzieć na dylematy i trudności uczestników oraz pracować na realnych, zgłaszanych przez nich problemach.