Elżbieta Kowalska

Założyciel i inspirator Grupy Maedicus Humanus

Elżbieta Kowalska to Certyfikowany Trener Akademii Trenerów Biznesu Kontrakt OSH, Certyfikowany Trener NLP, Certyfikowany Coach ICF, Certyfikowany Coach Narzędziowy Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt OSH.

Specjalizuje się:

W prowadzeniu warsztatów z zakresu doskonalenia komunikacji interpersonalnej, umiejętności menadżerskich, asertywności, rozwiązywania konfliktów i sztuce prezentacji.

Prowadzi indywidualny coaching rozwojowy i narzędziowy dla lekarzy i kadry kierowniczej.

Elżbieta Kowalska jest wykładowcą i trenerem umiejętności miękkich od 20 lat. Od 10 lat prowadzi szkolenia i coachingi głównie dla środowiska medycznego. Współpracuje z Naczelną Izbą Lekarską prowadząc warsztaty z umiejętności budowania porozumienia między lekarzem i pacjentem i ich oraz szkolenia dla liderów i szefów zespołów.

Przez wiele lat była animatorem ruchu społecznego na rzecz ochrony dzieci przed okrucieństwem fizycznym i psychicznym wspólpracując między innymi z Markiem Edelmanem i Jackiem Kuroniem.

Za swą działalność była nominowana przez mieszkańców Łodzi do tytułu Łodzianina Roku.

Sukcesy:

Mimo dużego bagażu doświadczeń i wiedzy, ciągła potrzeba rozwoju własnego i ciekawość ludzi.

Fantastyczna córka, dwa koty i jeden pies oraz zawsze czas na narty i dobrą książkę.

Jeden rozdział, który poświęciła jej w swojej książce dr Hanna Hamer.

Hanna Hamer

dr Hanna Hamer  – psycholog społeczny, wykładowczyni akademicka, psychoterapeutka, autorka 23 książek i wielu rozdziałów w książkach.

Ma od lat tego samego męża oraz 2 dorosłe córki.

Pasje:

praca z ludźmi, zwłaszcza treningi psychologiczne różnego rodzaju, wciąż ciekawość wszystkiego, rozwiązywanie konfliktów oraz pielęgnowanie poczucia humoru w najtrudniejszych życiowych sytuacjach i ogrodu w letnim domku na Mazurach.

Specjalności: psychologia społeczna i psychoterapia poznawczo-behawioralna.

Zaufali jej:

Ponad 20 tys. uczestników różnych szkoleń, m.in. biznesmeni, nauczyciele, studenci, leśnicy i lekarze (zarówno ci z dużym stażem, jak świeżo upieczeni absolwenci) – od 4 lat w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie prowadzi treningi asertywności i współpracy z trudnym pacjentem.

Ostatnia książka:

Dary od ludzi, napisana na zamówienie Wydawnictwa Charaktery (2015, Kielce) osiągnęła status bestsellera, zapewne z powodu prostego języka i autentyzmu przedstawianych zdarzeń.

Monika Rutkowska – Drozd

Lekarz Medycyny, Manager, Certyfikowany Trener oraz Coach ICF, absolwentka Wydziału Zarządzaniai Marketingu Wyższej Szkoły Przedsięborczości i Zarządzania w Łodzi.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zarządzania stresem, asertywności, efektywnej komunikacji interpersonalnej, budowania i kierowania zespołem, zarządzania czasem, technik prezentacji.

Prowadzi treningi indywidualne oraz coaching dla szeregowych pracowników służby zdrowia i kardy managerskiej.

Z branżą medyczną związany poprzez pracę w szpitalu na stanowisku psychologa, szkolenia realizowane dla personelu medycznego oraz indywidualne doradztwo i coaching dla lekarzy i managerów zarządzających placówkami służby zdrowia.

Ze środowiskiem medycznym współpracuje również jako wykładowca oraz organizator konferencji i zjazdów naukowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.

Brała udział w projekcie realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską prowadząc warsztaty z umiejętności komunikacji interpersonalnej lekarzy z pacjentami i ich rodzinami.
W pracy kieruje się mottem: „Każdy moment w życiu zawiera w sobie jakąś okazję.Umiejetności jest ją dostrzec”.

Zainteresowania:

Pasjonatka gór, podróży – tych dalekich i bliskich, oraz tańca – każdego.

Konrad Pluciński

Psycholog, certyfikowany coach ICC, absolwent Szkoły Trenerów TROP, absolwent Specjalistycznego Kursu Psychoonkologii organizowanego przez Stow. Amazonka.

Specjalizuje się w  rozwoju pracowników z wykorzystaniem różnorodnych technik odkrywania ich potencjału, coachingu opartym na światowych standardach przyjętych przez International Coaching Community oraz coachingu prowokatywnym. Oprócz szkoleń i coachingu realizuje projekty rekrutacyjne oraz wspomagające rozwój personelu (wartościowanie stanowisk pracy, badanie satysfakcji w organizacjach, projektowanie ścieżek kariery i sukcesji).

Z branżą medyczną związany poprzez pracę w szpitalu na stanowisku psychologa, szkolenia realizowane dla personelu medycznego oraz indywidualne doradztwo i coaching dla lekarzy i managerów zarządzających placówkami służby zdrowia.

Interesuje się technikami zmierzającymi do rozwoju potencjału osobistego. Korzysta przy tym zarówno z najnowszych zdobyczy psychologii jak również z tradycyjnych metod wywodzących się z Dalekiego Wschodu oraz kultur ludów Ameryki. Prowadzi prywatną praktykę jako psycholog; chętnie angażuje się w projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej.

Zainteresowania:

Jego pasja to antropologia kultury, mediewistyka, gry fabularne, dobra literatura, motocykle i sporty strzeleckie.

Witold Buraczyński

Ekspert ds. modeli biznesowych oraz optymalizacji procesów. Ekonomista, fotograf, architekt, certyfikowany coach Nobble Manhattan Coaching, mentor start’upów, doradca strategiczny pracujący w oparciu o autorską metodę.

Specjalizuję się w w budowaniu modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach o różnej skali działania. Moje podejście wynika z doświadczenia zawodowego, postawy oraz wyznawanych wartości. Prowadząc projekty inwestycyjne zarówno dla firm jak i miast, uruchamiając fabryki i kolejne przedsięwzięcia, doświadczając różnych metod zarządzania zrozumiałem czym jest zmiana i jak nią zarządzać. A to właśnie zmiana jest motorem napędowym wszystkiego co nas otacza.

Jestem obserwatorem. W swojej pracy łączę tematy, rzeczy, dane, informacje po to aby znaleźć rozwiązania, których na pierwszy rzut oka nie widać. Jako partner biznesowy w procesach doradczych wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzone przeze mnie warsztaty i procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich.

Sukcesy:

W głównej mierze związane są z tym co robię i jak to robię. Zbudowałem 2 fabryki i uczestniczyłem w ich uruchamianiu na poziomie operacyjnym i strategicznym. Inicjowałem projekt rewitalizacji 200 ha miasta. Budowałem i optymalizowałem procesy w 4 firmach, mam na koncie ponad 3,5 tysiące godzin doradczych i szkoleniowych, przeprowadziłem warsztaty i prelekcje dla ponad 4,8 tysiąca osób. Wsparłem przy precyzowaniu ponad 30 pomysłów biznesowych, a aktualnie wprowadzam w życie koncepcje Pojazdu Autonomicznego…Mam jednak poczucie, że sukces dopiero przyjdzie…