Jak rozmawiać z trudnym pacjentem

Szkolenie otwarte w dniu 16.02.2018.
Miejsce szkolenia: Stare Kino, Łódź, ul. Piotrkowska 120
Uczestnicy otrzymują 7 punktów edukacyjnych zgodnie z uchwałą nr 38/03/IV Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 24.01.2003r.
Koszt szkolenia: 350 zł
Koszt szkolenia dla Rezydentów i stażystów: 300 zł
W cenie szkolenia zawarte są: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch
Liczba miejsc od mini. 6 osób do max 12 osób
Zapewniamy także specjalną gwarancję naszej firmy – osobom niezadowolonym z warsztatu zwracamy pieniądze za usługę (odliczając tylko koszty utrzymania).
I program szczegółowy (tak jak jest przy dziecku w gabinecie), który przesyłam w załączeniu.

Bernard Shaw powiedział, że: największym problemem w komunikacji jest złudzenie, że ona w ogóle istnieje.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy w lekkiej, przyjaznej atmosferze chcą zwiększyć pewność siebie i skuteczność swoich działań w kontakcie z pacjentami: roszczeniowymi, agresywnymi, wszystkowiedzącymi, gadatliwym, zaniedbującymi terapię i nieodpowiedzialnymi. Oraz dla tych, którzy chcą odzyskać spokój, chroniący m.in. przed wypaleniem zawodowym.

W gabinecie lekarskim spotykają się dwa światy funkcjonujące obok siebie – świat lekarza i świat pacjenta. Światy, którym w polskiej rzeczywistości rzadko kiedy udaje się spotkać, ponieważ żadne z nich, ani lekarz, ani pacjent nie jest nauczony sztuki porozumienia.

Jednak relacja lekarz – pacjent nigdy nie jest symetryczna i to lekarz ma ogromną przewagę nad pacjentem. Wobec tego ciężar odpowiedzialności za porozumienie w komunikacji interpersonalnej spoczywa na lekarzu.

Celem jest:

wprowadzenie standardów skutecznej komunikacji interpersonalnej prowadzącej do porozumienia i współpracy.

W trakcie szkolenia nabędziesz umiejętności omijania pułapek komunikacyjnych mogących przekreślić najlepsze intencje lekarza. W świadomy sposób będziesz mógł posługiwać się przekazem werbalnym

i pozawerbalnym. Typologia osobowości z obszaru psychologii zachowań podświadomych pomoże Ci zwiększyć elastyczność działań wobec pacjentów, których wyjątkowo nie lubisz. Dowiesz się jak łatwo pokonać problemy komunikacyjne lub w ogóle ich uniknąć.

Budowanie porozumienia z trudnym pacjentem – komunikacja interpersonalna: Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 15:00.

Zapisz się już dziś!


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem organizacji szkolenia. (wymagane)