Przekazywanie niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie

Celem szkolenia jest:
zapoznanie lekarzy ze specyfiką psychologicznego podejścia do pacjentów ze źle rokującymi chorobami oraz do ich rodzin. Uczestnicy dowiedzą się, z jakimi problemami natury psychologicznej boryka się pacjent i jego bliscy, nauczą się sposobów komunikacji z chorymi i ich rodzinami podczas przekazywania trudnych informacji i rozmów o zbliżającej się śmierci.

Szkolenie ma ułatwić komunikację na linii pacjent i jego rodzina – lekarz. Tym samym sprawi, że obie strony będą mogły efektywnie współpracować, nie ponosząc większych niż konieczne obciążeń.

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 15:00