Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności oraz chronić czas i interesy szefa.

Zajęcia przeznaczone są dla osób na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich, dyrektorów, ordynatorów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zespołem.

Szef to trudny zawód. Wymaga elastyczności i narażony jest na negatywne emocje.

W ich obliczu intuicja to zły doradca Kiedy pojawia się lęk, złość, poczucie winy czy rozżalenie, trudno jest zachowywać się w sposób rozsądny i racjonalny. Dlatego na takie sytuacje warto mieć gotowe algorytmy działania – koła ratunkowe, z których można skorzystać i uniknąć błędów wynikających z emocji.

Celem jest:
umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem, dostarczenie precyzyjnych algorytmów działania w trudnych emocjonalnie sytuacjach typowych dla zawodu. Umożliwienie zmierzenia się uczestników, z najważniejszym (w naszym przekonaniu) problemem polskich szefów, czyli skłanianiem podwładnych do samodzielności i odpowiedzialności.

Szkolenie składa się z 2 części i odbywa się w godzinach 9:00 – 15