COACHING

Coaching w Medicus Humanus jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą być. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.

 

> Coaching narzędziowy

Poprzez coaching narzędziowy, wspieramy klientów w rozwiązywaniu bieżących problemów i zwiększaniu skuteczności ich działania w różnych obszarach życia zawodowego i osobistego.

Wykorzystywany jest on w obszarach: relacji interpersonalnych, asertywności, motywowania, organizacji pracy, szefowania, negocjacji, obsługi klienta i sprzedaży.

Coaching rozwojowy

Podczas sesji koncentrujemy się na przyszłości klienta, jego istotnych wartościach i indywidualnym rytmie dokonywania zmian.
Dzięki temu Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching menedżerski

Dedykowany jest wszystkim tym, którzy zarządzają zespołem: ordynatorom, dyrektorom szpitali, pielęgniarkom oddziałowym, menadżerom. Wszystkim tym, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności szefowskie, korzystać z potencjału swoich pracowników, skutecznie motywować do działania i budować w nich poczucie odpowiedzialności.

Certyfikowani Coachowie w prowadzą sesje zgodnie ze standardami ICC, ICF i Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt OSH.