Asertywna komunikacja lekarzy – asertywność w pracy lekarza i poza nią

Asertywna komunikacja – zajęcia są przeznaczone dla lekarzy, którzy chcieliby jeszcze sprawniej porozumiewać się z ludźmi w trudnych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

ASERTYWNOŚĆ

to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami, przy jednoczesnym respektowaniu praw innych, co jest równoznaczne z pozytywnym stosunkiem do własnej osoby i do innych ludzi.

Asertywność nie jest wrodzona. Wynika z nauczenia się w różnych sytuacjach określonego sposobu przeżywania i reagowania.

Asertyw­ność jest zmienna i zależy od sytuacji. Można z wielką łatwością wyrażać asertywnie swoje uczucia i prawa wobec pewnych osób w pewnych sytuacjach – zaś odczuwać paraliżującą trudność w byciu sobą wobec innych osób, w sytuacjach innych.

Asertywność w pracy lekarza to niezwykle przydatna umiejętność, która pozwala z profesjonalizmem i należytym spokojem podejść do nawet najtrudniejszych przypadków i najbardziej problematycznych pacjentów. Dzięki asertywności, lekarz może uniknąć stresujących lub kłopotliwych sytuacji, które mogą wystąpić w kontakcie z pacjentem.

Asertywne zachowania są jednymi z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania manipulacji w relacjach lekarz – pacjent.

Celem jest:
Wyćwiczenie przyjazno-stanowczych technik asertywnych, które pozwalają zachować spokój podczas najtrudniejszej rozmowy. Zachowania asertywne dają większe poczucie kontroli nad sytuacją i zwiększają poczucie szacunku do siebie, zarówno u osób dominujących w kontaktach, jak i tych mniej pewnych siebie.

Postawa asertywna buduje autorytet, sprzyja satysfakcji z kontaktów społecznych i pracy zawodowej.

Co można zyskać?
Poprawę kontaktów z ludźmi, sprawniejsze myślenie i efektywniejsze działanie bez ponoszenia kosztów emocjonalnych, zachowanie dobrych stosunków w przyszłości, pozostawienie dobrego wrażenia, uniknięcie szkodliwych skutków agresji, uległości i manipulacji.

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 15

Asertywność w pracy lekarza – czym jest?

Pozwala na profesjonalne, wyważone i stanowcze, ale jednocześnie grzeczne i szanujące drugą stronę, wyrażenie swojego zdania lub opinii. Osoby asertywne są uważane za rzeczowe i kontrolujące swoje emocje, ale także empatyczne, czyli potrafiące odczytać emocje rozmówcy i zrozumieć jego potrzeby.

Ludzie, z którymi przyjdzie się spotykać w trakcie praktyki medycznej będą skrajnie różni. Niektórzy każdą diagnozę i informację od lekarza przyjmą ze spokojem i zrozumieniem. Dla innych może być to trudne i niezwykle stresujące. Zwłaszcza, gdy rozmowa dotyczy poważnych schorzeń i trudnych decyzji dotyczących dalszego leczenia. Asertywność w pracy lekarza pozwala przekazywać nawet najgorsze wieści z odpowiednim nastawieniem i spokojem. Lekarz, który komunikuje się z pacjentem w taki sposób ma szansę wzbudzić większe zaufanie w pacjencie, co niewątpliwie sprzyja zaangażowaniu się pacjenta w proces leczenia.

Asertywność w zawodzie lekarza to również umiejętność przekonywania pacjentów do podjęcia właściwych, z punktu medycznego decyzji. Rolą lekarza, bowiem, jest wskazanie najlepszej, jego zdaniem, drogi i poinformowanie o tym, w taki sposób, aby pacjent nie miał wątpliwości, że postępuje słusznie.

Asertywność w pracy lekarza – niezwykle ważna i często pomijana

W toku trudnych i długich studiów medycznych zdecydowaną większość czasu poświęca się na zdobywanie tak zwanej twardej wiedzy. Jest to zupełnie zrozumiałe, bo bez tego nie można prawidłowo wykonywać zawodu swojego zawodu. Na naukę miękkich umiejętności takich jak asertywność po prostu brakuje czasu. Dopiero w trakcie praktyki zawodowej widać jak często brak umiejętności asertywnych zachowań może popsuć dobre relacje między lekarzem i pacjentem, a w konsekwencji obie strony ponoszą duże koszty emocjonalne.