Lean Management

Szkolenie dla lekarzy prowadzących własne gabinety i poradnie  oraz managerów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w placówkach medycznych.

To nowoczesny sposób zarządzania firmą w oparciu o ciągłe doskonalenie procesów, organizacji, pracowników prowadzący do eliminacji strat w procesach.

Straty w procesach i ich zdefiniowanie prowadzi najczęściej do znalezienia prostych rozwiązań optymalizujących strukturę kosztów oraz sposobów pracy

Prognozy mówią o coraz większym zapotrzebowaniu na usługi medyczne ze względu na starzejące się społeczeństwo, zmianie w strukturze zachorowań, pojawianie się nowych chorób cywilizacyjnych oraz inne wynikające z rozwoju społecznego.

Wszyscy stają powoli przed koniecznością przemyślenia własnych metod pracy aby stale utrzymywać konkurencyjność na coraz trudniejszym rynku o niskiej rentowności. Już dzisiaj szpitale i branża opieki medycznej stoi przed wyzwaniem jak za pomocą coraz mniejszych zasobów obsłużyć coraz więcej wymagających pacjentów.

Celem szkolenia jest: rozwój kompetencji z zakresu zarządzania i optymalizacji procesów pod kątem budowania długotrwałych relacji z pacjentem oraz zwiększających lojalność klientów.

Podczas warsztatów wykorzystywane są autorskie gry symulacyjne.